NOTICE ON THE WAY OF SUBMITTING A WRITTEN COMPLAINT BY THE USER OF THE SERVICES

In accordance with Article 6 paragraph 3 of the Law on the provision of services in tourism (“Official Gazette”, no. 130/17), we inform service users that they can submit a written complaint about the quality of our services at our business premises and that they will be notified in writing without delay. confirmed receipt of that complaint. Objections can also be submitted by mail to the address:

DOUBLE DELUXE d.o.o. (DOUBLE DELUXE company with limited liability for tourismn, hospitality and services and tourist agency), Mate Hraste 6, 21450 Hvar or to the email address: hvarpubcrawl@gmail.com

We will respond to the consumer’s written complaint in writing no later than 15 days after receiving the complaint, so please provide us with your contact address for delivery of the contract in your complaint.

DOUBLE  DELUXE d.o.o.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PISANOG PRIGOVORA KORISNIKA USLUGA

Sukladno čl.6 st.3 Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, br. 130/17), obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor na kvalitetu naših usluha mogu podnijeti u našim poslovnim prostorijama te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se također može podnijeti putem pošte na adresu:

DOUBLE DELUXE d.o.o  (DOUBLE DELUXE društvo s ograničenom odgovornošću za turizam, ugostiteljstvo i usluge i turistička agencija), Mate Hraste 6, 21450 Hvar ili na adresu elektroničke pošte: hvarpubcrawl@gmail.com

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od primitka prigovora pa stoga molimo da nam u svom prigovoru navedete Vašu kontakt adresu za dostavu ugovora.

DOUBLE DELUXE d.o.o.